JM TV

ตัดดอกกุหลาบปีนเขา


การตัดแต่งกิ่งไม้เลื้อยเพิ่มขึ้นกล่าวคือบุปผาหลาย ๆ ครั้งจะช่วยปรับปรุงการออกดอกของกุหลาบและการเจริญเติบโตของพุ่มกุหลาบของคุณ ระยะเวลาเทคนิคและความยาวของการตัดแต่งกิ่งนี่คือวิธีการตัดแต่งกิ่งกุหลาบปีนเขาอย่างถูกต้อง