การทำสวน

การตัดแต่งกิ่งกุหลาบภาษาอังกฤษ: ช่วงเวลาและเทคนิค


การตัดแต่งกิ่งกุหลาบอังกฤษเป็นส่วนสำคัญของการมีดอกกุหลาบที่บานสะพรั่งและสวยงามในฤดูร้อน

ช่วงที่เหมาะสำหรับการตัดแต่งกิ่งมักจะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวก่อนที่พืชจะกลับมา

วิธีการตัดแต่งพุ่มกุหลาบอังกฤษ

นี่คือเคล็ดลับวิดีโอของเราสำหรับการตัดแต่งกิ่งกุหลาบอังกฤษช่วงเวลาที่เหมาะและเทคนิคในการมีดอกกุหลาบที่สวยงาม