การทำสวน

ดินหรือปุ๋ยหมัก: อะไรคือความแตกต่าง?


แม้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้มักจะสับสน แต่ก็สอดคล้องกับการใช้งานและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมาก

การปลูกดิน บ่งบอกถึงสื่อที่กำลังเติบโตพร้อมที่จะปลูก ดินเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของวัสดุอินทรีย์และแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะสำหรับพืชแต่ละประเภท วัตถุดิบทดแทนเช่นใยไม้มักพบในดิน ฮอร์ติไฟเบร, เปลือกไม้หมักดิน, ปุ๋ยหมัก หรือการแก้ไขทรายและไม่หมุนเวียนเช่น พีท.

แต่ละคนมีบทบาทในการสร้างสภาวะที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของพืช พวกมันจะช่วยเติมอากาศในดินเพื่อให้รากสามารถพัฒนาได้ง่ายกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อขนส่งสารอาหาร ...

ความแตกต่างระหว่างการปลูกดินกับปุ๋ยหมัก

สัดส่วนของวัตถุดิบหรือลักษณะของวัตถุดิบอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานในสวน (การปลูกพืชในภาชนะปลูกผัก ฯลฯ ) หรือประเภทของพืช (กล้วยไม้กระบองเพชร ฯลฯ ) ดินปลูกดินและธรรมชาติ รวมปุ๋ยอินทรีย์ 100%

ในทางกลับกันปุ๋ยหมักเป็นผลมาจากการรีไซเคิลและย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ส่วนใหญ่มักมีสีเข้มมากบทบาทหลักคือการเพิ่มคุณค่าให้กับดินหรือปุ๋ยหมักด้วยจุลินทรีย์องค์ประกอบแร่ธาตุและฮิวมัส ใช้เป็นเวลา 2 หรือ 3 ปีจะช่วยปรับโครงสร้างและฟื้นฟูชีวิตของดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ในระยะสั้นการปลูกดินเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนสำหรับพืชของคุณ สำหรับปุ๋ยหมัก (หรือปุ๋ยหมัก) จะทำหน้าที่หลักในเรื่องคุณภาพของดินของคุณ

ปุ๋ยหมัก + ดิน = ส่วนผสมที่ลงตัวเพื่อให้ได้พืชที่สวยงาม


วิดีโอ: เรยนรการปรงดน ปลกผกกนเองไดงาย ๆ กบคณปรนซ เจาชายผก (มกราคม 2022).