ข้อมูล

การปลูกมะเขือเทศคำแนะนำในวิดีโอและรูปภาพ


วัฒนธรรมของ มะเขือเทศตั้งแต่การหว่านเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวรวมถึงการปลูกและการดูแลรักษาเพื่อให้มีมะเขือเทศที่สวยงามและป้องกันโรค เคล็ดลับในการปลูกมะเขือเทศให้ดีมีดังนี้