JM TV

เลี้ยงไก่ไว้ในสวน


การเลี้ยงไก่ไว้ในสวนของคุณนั้นทันสมัยมาก ใน Tigneux-Jameyzieu ในIsère Franck Prost อธิบายด้วยความหลงใหลในการติดตั้งผู้หญิงเหล่านี้อย่างถูกต้อง

อ่าน:

การสร้างสุ่มไก่ทำได้ง่ายๆ 

ไก่ตัวไหนสำหรับแม่ไก่


วิดีโอ: เลยงไกพนเมอง วธเลยงไกพนบาน แบบ ปลอยอสระ ในสวนมะนาว เกษตรผสมผสานบานทงลงตอม (มกราคม 2022).