การทำสวน

Fruit fly vs gnats in indoor palm trees

Fruit fly vs gnats in indoor palm trees


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Fruit fly vs gnats in indoor palm trees

When I put a lemon tree outdoors, the first time the little white flies I had put in the palm trees came out was on the day it was ripe, on the day it was ripe the fruit flies I had put in the palm trees came out.

I used kitchen salt to get the fruit flies out and then put kitchen salt to get the white flies out.

Every few months I put the fruit flies back in the palm trees to make them happy. When I saw that the fruit flies had come out again I put salt in the tree again and it made the fruit flies come back in.

When they were back in the tree I started feeding them food which was white fly food to see if the food would control the fruit flies. When it didn't, I kept feeding them food until finally the fruit flies were so bad that the white flies couldn't stand the smell.

There were so many fruit flies in the palm trees that they were inside them when it was raining and so they got wet but didn't die. The only thing they did was get stuck to everything in the house.

In the summer the summer is really hot and there are never any flies in the house and in the winter the house is always cold and when the weather gets cold I only keep the palm trees in a window sill, but that way they don't get wet and I know they are happy because I can touch them.

The two that I have are both male fruit flies, and the one in the first picture was as big as a four month old baby and the other one was as big as a six month old baby. The one I'm holding in the second picture was as big as an eight month old baby and the one that was in the background is as big as a two month old baby.

The white fly I'm holding in the picture and the one in the background are female white flies and I put them in the palm tree when it was growing fruit, but since they can't go out in the weather they died when it was hot, but when it gets cold I put them in the tree again.

The reason I didn't want them to go out and so I put salt in the trees so that the salt would get them out. I want them to go out so that they can have babies. If I put them out there would be no babies, because it would be too hot or cold and they wouldn't live.

The little fruit flies that I got from a flea market, they came with the baby green leaf trees. I want to go to the flea market again and get other kinds of trees so that I can get more babies, but there are only a few times that they go to the flea market.

On hot days when I had a lot of fruit flies, I used to put their babies on top of the pantry, because I can hear them when I'm sleeping and they would make me awake. I didn't notice this until I had to give my sister some help and I was opening the pantry and the fly made a noise and I said to my sister "there's a baby fly, I think its hungry, why don't you feed มัน".

I opened the back of the pantry and there was a fly flying around and it was flapping its wings and making a noise, I looked at it and it looked like a baby fruit fly that was eating leaves and I put it into my hand and it seemed to like the feel of my fingers because it stayed still and I didn't have to bend my wrist.

I put the little fly on the side of my pantry so that it wouldn't get caught in the door and put fresh food into the pantry on top of the other food so that it would grow up to be a big fruit fly.

I kept it in my pantry for a few days but after a few days, it disappeared. When I checked it was gone the next day. I kept looking for it for a few days but I couldn't find it, so I gave up trying to find it.

I bought the lemon trees for me and my sister because we're both getting married and we want the trees to have a lot of babies so that we can make up the tree's offspring and when we put a baby in the tree, the tree will make a bunch of other little babies for us.

When I bought the trees I told the woman in the shop that the trees would make babies when I put one of them inside another one and she said that they didn't have babies, so I don't know if the trees will be useful to us, but when I put them into the window sill the trees made a bunch of babies every few months.

The trees are different sizes, one is the size of a one year old baby and the other one is the size of a two year old baby. The bigger one is on the left and the smaller one is on the right and they live in the same window sill but they're not as close to each other as they are in the pictures.

The lemon trees are both from different seasons and they're different sizes and when they're fully grown they look like they do in the pictures.

เมื่อฉันซื้อพวกเขาฉันให้พวกเขาหนึ่งเดือนก่อนที่ฉันจะเอามันออกไปในธรณีประตูหน้าต่างเพราะฉันต้องการให้พวกเขาเติบโตก่อนที่ฉันจะเอาออก เมื่อพืชโตเต็มที่และต้นไม้มีขนาดที่อยู่ในภาพแล้วพวกเขาจะไม่ใหญ่ขึ้น

พวกเขาอาศัยอยู่ในธรณีประตูหน้าต่างเพราะพวกเขาต้องพวกเขาไม่สามารถอยู่นอกบ้านได้ เมื่อฝนตกพืชจะเปียก แต่พวกเขาไม่ตาย

ต้นไม้ที่ใหญ่กว่ามีขนาดใหญ่เกินไปและมันก็เริ่มที่จะแกว่งไปแกว่งมาและทำให้สิ่งต่าง ๆ หลุดออกจากด้านบนของธรณีประตูหน้าต่าง อันที่สูงกว่านั้นสูงกว่าขอบหน้าต่างดังนั้นจึงใกล้เคียงกับธรณีประตูมากกว่าอีกอันหนึ่ง

อีกคนหนึ่งเริ่มพิงธรณีประตูดังนั้นฉันจึงเอารูปที่ใหญ่กว่าออกไปนอกหน้าต่าง

มันเป็นเพียงต้นไม้ต้นแรกที่ฉันมี ต้นไม้ที่สองมีขนาดเท่ากันความคิดเห็น:

 1. Baerhloew

  ฉันขอโทษ แต่ฉันคิดว่าคุณกำลังทำผิดพลาด ส่งอีเมลถึงฉันที่ PM เราจะหารือ

 2. Mozil

  ปล่อยให้เธอพูดไปในทางที่ผิด

 3. Ashley

  อะไรสนุกคำตอบ

 4. Dooley

  ฉันสามารถมองหาการอ้างอิงไปยังไซต์ที่มีบทความจำนวนมากในธีมที่น่าสนใจของคุณ

 5. Blayney

  There is something in this and I like your idea. I propose to bring it up for general discussion.เขียนข้อความ